Italiensk parlör

romanskt språk

Den här sidan är en parlör.Italienska är ett språk som främst talas i Italien. Det är även officiellt språk i San Marino och den schweiziska kantonen Ticino. Det är de facto även officiellt språk i Vatikanstaten.

Även om både engelska och tyska är vanligt förekommande på de italienska turistorterna, kan många italienare, speciellt äldre, inte tala ett främmande språk, så det kan vara bra att kunna de vanligaste italienska fraserna.

Uttalsguide Redigera

Vokaler Redigera

a
som 'a' i "tal" eller 'a' i "tall"
e
som 'e' i "ek" eller 'e' i "en"
i
som 'i' i "igelkott" eller 'i' i "inte"
o
som 'o' i "ok" eller 'o' i "och"
u
som 'u' i "hus" eller 'u' i "uggla"
y
som 'y' i "yta" eller 'y' i "yxa"
å
som 'å' i "åsna" eller 'å' i "åtta"
ä
som 'ä' i "äta" eller 'ä' i "äpple"
ö
som 'ö' i "över" eller 'ö' i "öppna"

Konsonanter Redigera

b
som 'b' i "bo"
c
som 'c' i "cykel" eller 'c' i "clown"
d
som 'd' i "docka"
f
som 'f' i "flaska"
g
som 'g' i "gå"
h
som 'h' i "hopp"
j
som 'j' i "jag"
k
som 'k' i "ko" eller 'k' i "kista"
l
som 'l' i "lag"
m
som 'm' i "mor"
n
som 'n' i "nos"
p
som 'p' i "piano"
q
som 'k' i "ko"
r
som 'r' i "rad"
s
som 's' i "segel"
t
som 't' i "topp"
v
som 'v' i "val"
w
som 'v' i "val"
x
som 'x' i "yxa"
y
som 'y' i "yxa" eller 'y' i "yta"
z
som 'z' i "zebra"

Vanliga ljudsammansättningar Redigera

sj
som 'sj' i "sju"
stj
som 'sj' i "sju"
skj
som 'sj' i "sju"
tj
som 'tj' i "tjugo"
kj
som 'ay' i "tjugo"
lj
som 'j' i "jag"
ng
som 'ng' i "kung"
gn
som 'gn' i "ugn"
nk
som 'nk' i "tänka"

Fraslista Redigera

Grunderna Redigera

Vanliga skyltar

ÖPPEN
Aperto
STÄNGD
Chiuso
INGÅNG
Entrata
UTGÅNG
Uscita
TRYCK
Spingere
DRAG
Tirare
TOALETT
Bagno
MÄN
Uomini
KVINNOR
Donne
FÖRBJUDET
Vietato
Hej
Buon giorno. (...)
Hej (mindre formellt)
Ciao. (tjaó)
Hur mår du?
(mycket formellt) Come sta? (...)
Hur mår du? (mindre formellt)
Come stai? (...)
Bra, tack.
Bene, grazie. (...)
Vad heter du?
Come si chiama? (...)
Vad heter du? (mindre formellt)
Come ti chiami? (...)
Jag heter ______ .
Mi chiamo ______ . (...)
Trevligt att träffas.
Piacere di conoscerla. (...)
Tack
Grazie. (...)
Varsågod
Prego. (...)
Ja
Sí (...)
Nej
No. (...)
Ursäkta mig
Mi scusi (...)
Förlåt
Scusa (...)
Hej då
Arrivederci. (...)
Jag kan inte prata italienska [bra].
Non parlo [bene] l'italiano . (...)
Jag förstår italienska lite grand
Capisco solo un po d’Italiano. (...)
Jag kan bara några få ord på italienska
So solo alcune parole in italiano. (...)
Pratar du svenska?
parli svedese? (...)
Pratar du engelska? (formellt)
Parla inglese? (...)
Pratar du engelska? (informellt)
Parli inglese? (...)
Finns det någon här som pratar engelska?
C'è qualcuno che parla inglese qui? (...)
Prata lite långsammare, tack.
Parla più lentamente/piano, per favore. (...)
Vad betyder det?
Che cosa significa? (...) eller, Che cosa vuol dire? (...)
Jag glömde.
Ho dimenticato. (...)
Nu kommer jag ihåg.
Ora ricordo. (...)
Hjälp!
Aiuto! (...)
Se upp!
Attenzione (...)
God morgon
Buongiorno. (...)
God kväll
Buonasera. (')
God natt
Buona notte. (')
Jag förstår inte.
Non capisco. (')
Var är toaletten?
Dov'è il bagno? (')

Problem Redigera

Lämna mig i fred.
Lasciatemi in pace. (...)
Rör mig inte!
Non toccarmi! (...)
Jag ringer polisen.
Chiamo la polizia. (...)
Polis!
Polizia! (...)
Stopp! Tjuv!
Stop! Al ladro! (...)
Jag behöver din hjälp.
Ho bisogno d'aiuto. (...)
Det är en nödsituation.
È un'emergenza. (...)
Jag är vilse.
Mi sono perso. (...)
Jag har förlorat min väska.
Ho perso la mia borsa. (...)
Jag har förlorat min plånbok.
Ho perso il mio portafoglio. (...)
Jag är sjuk.
Non mi sento bene (Jag mår illa). (...)
Jag har skadat mig.
Sono ferito. (...)
Jag behöver en doktor.
Ho bisogno di un dottore. (...)
Kan jag få låna din telefon?
Posso usare il telefono? (...)

Nummer Redigera

1
one (uno)
2
two (due)
3
three (tre)
4
four (quattro)
5
five (cinque)
6
six (sei)
7
seven (sette)
8
eight (otto)
9
nine (nove)
10
ten (dieci)
11
eleven (undici)
12
twelve (dodici)
13
thirteen (tredici)
14
fourteen (quattordici)
15
fifteen (quindici)
16
sixteen (sedici)
17
seventeen (diciassette)
18
eighteen (diciotto)
19
nineteen (diciannove)
20
twenty (venti)
21
twenty one (ventuno)
22
twenty two (ventidue)
23
twenty three (ventitré)
30
thirty (trenta)
40
forty (quaranta)
50
fifty (cinquanta)
60
sixty (sessanta)
70
seventy (settanta)
80
eighty (ottanta)
90
ninety (novanta)
100
one hundred (cento)
200
two hundred (duecento)
300
three hundred (trecento)
1 000
one thousand (mille)
2 000
two thousand (due mila)
1 000 000
one million (milione)
1 000 000 000
one thousand million i Storbritannien, one billion i USA: (un miliardo)
1 000 000 000 000
one billion i Storbritannien, one trillion i USA:
nummer _____ (tåg, buss, mm.)
numero _____ (treno, autobus, e altro)
halv
half (mezzo)
mindre
less (meno)
mer
more (più)

Tid / Tempo Redigera

nu
ora eller adesso (...)
senare
dopo (...)
före
prima (...)
morgon
giorno (...)
förmiddag
primo pomeriggio (...)
eftermiddag
pomeriggio (...)
kväll
sera (...)
natt
notte (...)

Klockslag / Orari Redigera

ett på natten
l'una di notte (...)
sju på morgonen
le sette di mattina (...)
lunch
pranzo (...)
ett på eftermiddagen
l'una di pomeriggio (...)
sju på kvällen
le sette di sera (...)
midnatt
mezzanotte (...)

Varaktighet Redigera

_____ minut(er)
_____ minuto/minuti (...)
_____ timme(ar)
_____ ora/ore (...)
_____ dag(ar)
_____ giorno/giorni (...)
_____ vecka(or)
_____ settimana/settimane (...)
_____ månad(er)
_____ mese/mesi (...)
_____ år
_____ anno/anni (...)

Dagar / Giorni Redigera

idag
oggi (...)
igår
ieri (...)
imorgon
domani (...)
den här veckan
questa settimana (...)
förra veckan
la scorsa settimana (...)
nästa vecka
la prossima settimana (...)
Måndag
Lunedì (...)
Tisdag
Martedì (...)
Onsdag
Mercoledì (...)
Torsdag
Giovedì (...)
Fredag
Venerdì (...)
Lördag
Sabato (...)
Söndag
Domenica (...)

Månader / Mesi Redigera

Januari
January (Gennaio)
Februari
February (Febbraio)
Mars
March (Marzo)
April
April (Aprile)
Maj
May (Maggio)
Juni
June (Giugno)
Juli
July (Luglio)
Augusti
August (Agosto)
September
September (Settembre)
Oktober
October (Ottobre)
November
November (Novembre)
December
December (Dicembre)

Skriva tid och datum / Tempo e data Redigera

Färger / Colori Redigera

svart
nero (...)
vit
bianco (...)
grå
grigio (...)
röd
rosso (...)
blå
blu (...)
gul
giallo (...)
grön
verde (...)
orange
arancione (...)
lila
viola (...)
brun
marrone (...)

Transport / Trasporti Redigera

Buss och tåg / Bus e treni Redigera

Hur mycket kostar en biljett till _____?
Quanto costa un biglietto per _____? (...)
En biljett till _____, tack.
Un biglietto per _____, per favore. (...)
Var går tåget/bussen?
Dove va questo treno/autobus? (...)
Var är tåget/bussen till _____?
Dov'è il treno/autobus per _____? (...)
Stannar tåget/bussen i _____?
Questo treno/autobus ferma a_____? (...)
När gåt tåget/bussen till _____?
Quando parte il treno/autobus per _____? (...)
När anländer tåget/bussen till _____?
A che ora arriva il treno/autobus a_____? (...)

Vägvisningar / Indicazioni Redigera

Hur kommer jag till _____ ?
Come arrivo _____ ? (...)
...järnvägsstationen?
...alla stazione ferroviaria? (...)
...busstationen?
...alla stazione degli autobus? (...)
...flygplatsen?
...all'aeroporto (...)
...centrum?
...al centro? (...)
...vandrarhemmet?
...all'ostello? (...)
...hotell _____?
... all'hotel______? (...)
...det svenska konsulatet?
...al consolato svedese? (...)
Var finns det många...
Dove ci sono molti... (...)
...hotell?
...hotel? (...)
...restauranger?
...ristoranti? (...)
...barer?
...bar? (...)
...sevärdheter?
...attrazioni turistiche? (...)
Kan du visa mig på kartan?
Può mostrarmi sulla mappa? (...)
gata
via (...)
Sväng vänster
gira a sinistra (...)
Sväng höger
gira a destra (...)
vänster
sinistra (...)
höger
destra (...)
rakt fram
sempre dritto (...)
mot _____
attraverso il_____ (...)
förbi _____
passando per _____ (...)
före _____
prima di_____ (...)
Titta efter _____.
Guardi il/la _____. (...)
korsning
incrocio (...)
norr
nord (...)
söder
sud (...)
öster
est (...)
väster
ovest (...)
uppför
su (...)
nedför
giù (...)

Taxi Redigera

Taxi!
Taxi! (...)
Ta mig till _____, tack.
Mi porti a ______, grazie. (...)
Hur mycket kostar det att åka till _____?
Quanto costa fino a_____? (...)
Ta mig dit, tack.
Mi porti lì, grazie. (...)

Boende / Abitazione Redigera

Har nu några lediga rum?
Ci sono stanze libere? (...)
Hur mycket kostar ett rum för en person/två personer?
Quanto costa una stanza per una/due persone? (...)
Finns det...
Sono compresi anche... (...)
...lakan?
...le lenzuola? (...)
...ett badrum?
...un bagno? (...)
...telefon?
...un telefono? (...)
...TV?
...una TV? (...)
Kan jag få se rummet först?
Posso prima dare un'occhiata alla camera? (...)
Har ni något...
Non ha nulla di più (...)
...tystare?
..tranquillo? (...)
...större?
...grande? (...)
...renare?
...pulito? (...)
...billigare?
...economico? (...)
OK, jag tar det.
Ok, la prendo. (...)
Jag kommer att stanna _____ natt(nätter).
Mi fermerò per _____ notti. (...)
Kan du föreslå ett annat hotell?
Mi può suggerire un altro hotel? (...)
Har ni ett kassaskåp?
Avete una cassaforte? (...)
...låsbara skåp?
...lockers? (...)
Ingår frukost/middag?
È inclusa la colazione/pranzo? (...)
Hur dags är det frukost/middag?
A che ora servite la colazione? (...)
Var snäll och städa mitt rum.
Potreste pulire la mia stanza?. (...)
Kan ni väcka mig klockan _____? | Mi potreste svegliare alle _____? (...)
Jag vill checka ut.
Vorrei fare il check out. (...)

Pengar / Soldi Redigera

Tar ni emot amerikanska dollar/euro/brittiska pund/svenska kronor?
Accettate dollari americani/euro/sterline inglesi/corone svedesi? (...)
Tar ni emot kreditkort?
Accettate carte di credito? (...)
Kan ni växla pengar åt mig?
Può cambiarmi i soldi? (...)
Var kan jag växla pengar?
Dovo posso farmi cambiare i soldi? (...)
Kan ni lösa in resecheckar åt mig?
Può cambiarmi un traveler's check? (...)
Var kan jag lösa in resecheckar?
Dove posso farmi cambiare un traveler's check? (...)
Vad är växlingskursen?
Qual è il tasso di cambio? (...)
Var finns det en bankomat?
Dove trovo un bancomat? (...)

Mat Redigera

Ett bord för en/två personer, tack.
A table for one person/two people, please. (...)
Kan jag få se menyn, tack?
Can I look at the menu, please? (...)
Kan jag få titta i köket?
Can I look in the kitchen? (...)
Har ni en husets specialitet?
Is there a house specialty? (...)
Finns det någon lokal specialitet?
Is there a local specialty? (...)
Jag är vegetarian.
I'm a vegetarian. (...)
Jag äter inte fläskkött.
I don't eat pork. (...)
Jag äter inte nötkött.
I don't eat beef. (...)
Jag äter bara kosher-mat.
I only eat kosher food. (...)
a la carte
a la carte (...)
frukost
breakfast (...)
lunch
lunch (...)
middag
dinner eller supper (...)
Jag vill ha _____.
I want _____. (...)
Jag vill ha en rätt med _____.
I want a dish containing _____. (...)
kyckling
chicken (...)
nötkött
beef (...)
fisk
fish (...)
skinka
ham (...)
korv
sausage (...)
ost
cheese (...)
ägg
eggs (...)
sallad
salad (...)
(färska) grönsaker
(fresh) vegetables (...)
(färsk) frukt
(fresh) fruit (...)
bröd
bread (...)
rostat bröd
toast (...)
nudlar
noodles (...)
ris
rice (...)
bönor
beans (...)
Kan jag få ett glas _____?
May I have a glass of _____? (...)
Kan jag få en kopp _____?
May I have a cup of _____? (...)
Kan jag få en flaska _____?
May I have a bottle of _____? (...)
kaffe
coffee (...)
te
tea (...)
juice
juice (...)
kolsyrat vatten
sparkling water (...)
vatten
water (...)
öl
beer (...)
rött/vitt vin
red/white wine (...)
Kan jag få lite _____?
May I have some _____? (...)
salt
salt (...)
svartpepper
black pepper (...)
smör
butter (...)
Ursäkta mig, kyparen? (getting attention of server)
Excuse me, waiter? (...)
Jag är färdig.
I'm finished. (...)
Det var jättegott.
It was delicious. (...)
Var snäll att ta bort faten.
Please clear the plates. (...)
Notan, tack.
The check, please. (...)

Barer Redigera

Serverar ni alkohol?
Do you serve alcohol? (...)
Har ni bordsservering?
Is there table service? (...)
En öl/två öl, tack.
A beer/two beers, please. (...)
Ett glas rött/vitt vin, tack.
A glass of red/white wine, please. (...)
En stor stark, tack.
A pint, please. (...)
En flaska, tack.
A bottle, please. (...)
whiskey
whiskey (...)
vodka
vodka (...)
rom
rum (...)
vatten
water (...)
apelsinjuice
orange juice (...)
CocaCola
Coke (...)
Har ni något snacks?
Do you have any bar snacks? (...)
En till, tack.
One more, please. (...)
När stänger ni?
When is closing time? (...)

Shopping Redigera

Har ni den här i min storlek?
Do you have this in my size? (...)
Hur mycket kostar den här?
How much is this? (...)
Det är för dyrt.
That's too expensive. (...)
Tar ni _____?
Would you take _____? (...)
dyrt
expensive (...)
billigt
cheap (...)
Jag har inte råd.
I can't afford it. (...)
Jag vill inte ha den.
I don't want it. (...)
Du lurar mig.
You're cheating me. (...)
Jag är inte intresserad.
I'm not interested. (..)
OK, jag tar den.
OK, I'll take it. (...)
Kan jag få en påse?
Can I have a bag? (...)
Skickar ni till utlandet?
Do you ship (overseas)? (...)
Jag behöver...
I need... (...)
...tandkräm.
...toothpaste. (...)
...en tandborste.
...a toothbrush. (...)
...tamponger.
...tampons. (...)
...tvål.
...soap. (...)
...shampoo.
...shampoo. (...)
...smärtstillande.
...pain reliever. (...)
...medicin mot förkylning.
...cold medicine. (...)
...magmedicin.
...stomach medicine. (...)
...en rakhyvel.
...a razor. (...)
...ett paraply.
...an umbrella. (...)
...solskyddskräm.
...sunblock lotion. (...)
...ett vykort.
...a postcard. (...)
...frimärken.
...postage stamps. (...)
...batterier.
...batteries. (...)
...skrivpapper.
...writing paper. (...)
...en penna.
...a pen. (...)
...böcker på svenska.
...Swedish-language books. (...)
...tidningar på svenska.
...Swedish-language magazines. (...)
...dagstidningar på svenska.
...an Swedish-language newspaper. (...)
...en svensk-engelsk ordlista.
...a Swedish-English dictionary. (...)

Att köra Redigera

Jag vill hyra en bil.
I want to rent a car. (...)
Kan jag få en försäkring?
Can I get insurance? (...)
stop (på en vägskylt)
stop (...)
återvändsgränd
blind alley (...)
ingen parkering
no parking (...)
hastighetsgräns
speed limit (...)
bensinstation
gas station (...)
bensin
petrol (...)
diesel
diesel (...)

Myndigheter Redigera

Jag har inte gjort något fel.
I haven't done anything wrong. (...)
Det var ett missförstånd.
It was a misunderstanding. (...)
Var för ni mig?
Where are you taking me? (...)
Är jag arresterad?
Am I under arrest? (...)
Jag är svensk medborgare.
I am a Swedish citizen. (...)
Jag vill tala med svenska ambassaden/konsulatet.
I need to talk to the Swedish embassy/consulate. (...)
Jag vill tala med en advokat.
I want to talk to a lawyer. (...)
Kan jag betala böter nu?
Can I just pay a fine now? (...)

Att lära sig mer / Imparare di più Redigera

Hur säger man _____ ?
Come si dice_____ ? (...)
Vad heter det här/det där?
Come si chiama questo/quello? (...