Lokaliserad i mellersta Polen ligger staden Toruń. Toruń tillsammans med Bydgoszcz är huvudstaden i provinsen Kujavien-Pommerns som är belägen i centrala Polen. Staden grundades på 1200-talet och under historien har den, periodvis, bland annat varit styrd Sverige och Preussen.

Fakta om Toruń Redigera

Geografi Redigera

 Stadens yta ligger på 115,7 km2 och gränsar till städerna Gdańsk, Olsztyn, Warszawa, Łódź och Poznań.

Genom Toruń så flyter den 1047 kilometer långa floden Wisła fram. Wisła är Polens längsta flod och den flyter från sin källa som ligger i bergskedjan Karpaterna och rinner sedan ut i Östersjön genom ett delta som är 2000 km2 stort.

 Klimatet i mellersta Polen är kontinentalt där somrarna är varma och vintrarna kalla men korta.

Medeltemperaturen i Polen varierar från mellan 15 till 25 grader på sommarhalvåret och 0 till -5 grader på vinterhalvåret.

Demografi Redigera

Torun är den näst största staden i Kujawsko-pomorskie vojvodskapet. Invånarantalet under mitten av år 2018 uppmättes till 202 482[1]. Antalet kvinnor under samma uppmätning var 108 302 och antalet män var 94 180.

Kulturliv Redigera

Gamla staden i Toruń är en plats där det förslutna möter nutiden och vetenskapen möter kulturen.

Sedan år 1997 finns staden med på Unescos världsarvslista och i gamla staden med gamla stadens torg (Rynek Staromiejski) som mittpunkt finner man välbevarade sevärdheter som bland annat Rådhuset, Huset under stjärnorna samt Mariakyrkan. Söder om Rynek Staromiejski hittar man även Nicholas Copernicus hus, Toruńs mest berömde invånare.

 Rådhuset är en gotisk tegelbyggnad från 1300-talet. Med sitt 40 m höga torn har man fantastisk utsikt över Toruń samt uppbyggnaden av gamla staden. Rådhuset har 12 salar som representerar årets månader, 52 mindre rum som representerar årets veckor samt 365 fönster för årets alla dagar. Passande nog för en stad känd för en astronom och matematiker, Nicholas Copernicus.

 Copernicus hus och födelseplats är idag ett museum där man kan hitta astronomens förstaupplaga av hans kända verk De Revolutionibus Orbium Coelestium där han beskriver sin teori om att solen är universums centrum, och inte jorden.

 På torgets östra sida ligger Huset under stjärnorna, en byggnad med gul barockfasad och sadeltak. Byggnaden används idag som utställning över östasiatisk konst. Värt att lägga på minnet är de små figuriner av både människor och djur gjorda i bland annat jade, som går att se inne på museet.

Mariakyrkan är en ståtlig gotisk byggnad från 1400-talet och ligger på torgets nordvästra hörn. Dock hittar man varken torn eller arkitektoniska ornament på kyrkan då klosterregeln befallde ett liv i fattigdom. Inne i kyrkan ligger Anna Wasa sedan år 1636 begravd, syster till kung Sigismund Wasa III.

Kulturinstitutioner och museer Redigera

Ett av de största och mest betydelsefulla centrumen för kultur är Artus Court. Detta kulturcentrum bjuder bland annat in forskare och andra föreläsare. Det är också vanligt att stadshuvuden får komma till Artus Court när de besöker Toruń. Vidare erbjuder kulturcentrumet erbjuder konstutställningar, teaterföreställningar samt olika musikframträdanden.

 Värt att nämna är även Młodzieżowy Dom Kultury: ett kulturcentrum som framför allt riktar sig till barn och ungdomar. Vid kulturcentrumet ska unga få ta del av olika kulturella aktiviteter och en chans att utveckla sin egen kreativitet, exempelvis genom måleri eller musikutövande. I Młodzieżowy Dom Kultury finns också resurser som hjälper unga att etablera sig på arbetsmarknaden.

 I Toruń finns flera museer där man bland annat kan lära sig mer om staden, dess historia och traditioner. Staden är känd för sina pepparkakor (Toruńskie pierkniki), vilka ofta delas ut som souvenir till viktiga besökare, och är den enda plats i Europa som har ett museum helt tillägnat denna kaksort.

Utbildning Redigera

Toruń är en stad där flera högskolor är etablerade. Det största universitetet i staden är Uniwersytet Mikołaja Kopernika, uppkallat efter den kände astronomen Copernicus. Föregångaren till Copernicusuniversitet, och de övriga högskolorna i staden, kan sägas vara Toruńs Akademiska Gymnasium som bildades under 1560-talet. Uniwersytet Mikołaja Kopernika etablerades inte förrän flera hundra år senare, år 1945. Det fanns planer på att starta upp universitet redan flera år tidigare, men allt fördröjdes i och med andra världskriget. I Toruń bidrar högskolornas etablering bidrar starkt till stadens lokala ekonomi. Dessutom lockar de människor från hela världen till Toruń, bland annat genom EU:s Erasmus-utbyten. Toruń har, utöver högskoleutbildningarna, även ett flertal förskolor och grundskolor. Det finns såväl kommunala som privata skolor.  

Kollektivtrafik och förbindelser med andra städer Redigera

Kollektivtrafiken i Toruń är förhållandevis väl strukturerad. Det finns lokalbussar som går mellan Toruń och närliggande städer och byar. Det finns även spårvagnslinjer, totalt 8 st, som tar dig till och från stadens mest populära samt bebodda delar. De flesta bussarna och spårvagnslinjerna är öppna mellan 05.00 - 23.00. Efter klockan 23.00  är det endast ett fåtal bussar som trafikerar vägarna. Priset på en enkelbiljett är 2,80 złoty för vuxna. För personer under 26 år som har ett giltigt skolkort är priset reducerat, endast 1,4 złoty. Det går även att köpa månadskort om man tänker spendera en längre tid i området. Biljetter för bussar/spårvagn kan köpas på bussarna/spårvagnarna, i lokala livsmedelsaffärer samt i automater vid hållplatserna. På bussarna/spårvagnarna går det endast att betala med kontanter.

  Om man planerar att besöka andra städer i Polen finns det gott om möjligheter ifrån Toruń. Det finns flertalet bussföretag som kör mellan Toruń och de största städerna i Polen. Företagen inkluderar de stora konkurrenterna Flixbus och Arriva samt en del små privata företag. Det finns även tågförbindelser mellan alla stora städer, dessa inkluderar PKP och Intercity. PKP är det nationella polska tågföretaget medan Intercity även finns i flertalet andra europeiska länder. PKP brukar ha längre restider medan Intercity oftast har snabbare restider. Vill man resa till huvudstaden Warszawa tar det ca 3 timmar med tåg och ca 3,5 timmar med buss. Till Gdańsk tar det ca 2,5 timmar med buss och ca 3 timmar med tåg. Tåget till Gdańsk tar längre tid eftersom det först åker västerut till Bydgoszcz innan det åker norrut mot Gdańsk.

 Vill man upptäcka centrala Toruń är det möjligt att göra det med cykel.  I gamla staden är det mycket kullerstensgator vilket gör cykelfärden relativt svår, men för övrigt har cykelvägarna blivit bättre med åren. Vill man dock ta sig utanför staden är det relativ dålig framkomlighet för cyklister.


Andra resmål nära Toruń Redigera

Ciechocinek - En kurort Redigera

Floden Wisła har sitt ursprung långt ner i sydvästra Polen i närheten av staden Wisła. Den passerar många orter och städer, bland de större är Kraków, Warszawa och Toruń. Floden rinner praktiskt taget genom hela landet och mynnar ut i Gdańskbukten ungefär 20 km öster om Gdańsk.

 Innan floden når Toruń passerar den en liten stad som heter Ciechocinek. Knappt 11000 människor har sin bostad i det lilla samhället som är en av Polens många kurorter. Med utgångspunkt från Toruń har man stora möjligheter att göra en utflykt till denna närliggande stad som är väl värd ett besök. I staden utvinner man salt på ett mycket originellt sätt. Metoden var vanlig i Tyskland, men har även förekommit i Sverige i Falun till exempel fanns en sådan anläggning. Man gör det i så kallade graderverk eller ”tężnie” som det heter på polska. I Ciechocinek finns tre stora graderverk som tillsammans utgör en nästan tre kilometer lång sträcka. På en liten ö nära samhället växer det av Slånbär. Här skördas de mängder av kvistar som behövs för att kunna bygga själva verket. Stora ställningar av trä byggs och fylls med riset. Riset utgör enorma ytor där vatten kan avdunsta. Saltvatten pumpas upp ur marken och silas ner genom de stora  risväggarna. Efter hand avdunstar vattnet och bildar en salt yta. Ytterligare vatten pumpas upp och silas genom kvistarna, varvid den gamla saltavlagringen löses upp och rinner ner. Detta förfarande repeteras och vattnets salinitet ökar. När vattnet är tillräckligt salt leds det in i en avdunstningspanna där vattnet får avdunsta och saltet kristaliseras. När vattnet passerar slånkvistarna utsöndrar dessa också medicinska aerosoler som berikar och gör saltet mer hälsosamt. Saltet används i olika SPA och badanläggningar. I Ciechocinek finns massor av SPA-hotel. Det finns också ett gammalt stort utomhusbad som tyvärr är nedlagt, men som minner om svunna tider. I omgivningarna runt graderverken finns vackra parker att promenera och ha picknick i. Det finns även möjligheter att gå upp på graderverken som är ca 6 meter höga och beundra omgivningarna en bit från ovan.

Referenser Redigera

  1. http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx (Ludność stan w dniu 30 VI - 09 - Kujawsko-pomorskie, hämtat: 2019-04-16 kl. 21.13)