Wikivoyage:Geografibeskrivning

Resande är grunden om geografi. Av den anledningen är Wikivoyage också om geografi. Detta är dock ett av många sätt att beskriva resande (se Andra sätt att se på resande).

SyfteRedigera

Varför behövs det en geografisk hierarki? Meningen med hierarkin är att organisera vårat arbete.


HierarkinRedigera

Hierarkin på Wikivoyage ser ut så här:

De nivåer i hierarkin som inte är nödvändiga kan skippas. Till exempel Nordamerika består bara av 3 länder, en världsdelsregion indelning blir då överflödig. Landet Andorra är ungefär lika stort som en medelstor svensk stad, att skriva om landets olika regioner vore opraktiskt.

VärldsdelarRedigera

Världsdelar är de stora landmassor som jorden är indelad i. Denna nivå innehåller inte särskilt mycket information för den resande, men utgör den översta nivån i hierarkin. Förutom den underliggande nivån så listas även Andra territorier och Natur.

Se även Mall för världsdel.

VärldsdelsregionerRedigera

En Världsdelsregion är en del av en världsdel som ofta delas in i en egen region. Exempel är Sydostasien eller Norden. Ibland är världsdelsregioner överflödiga, t.ex. för Oceanien eller Nordamerika.

Se även Mall för världsdelsregion.

LänderRedigera

Ett land är en erkänd territoriell stat, som Malta eller Fiji. I artiklar om länder beskriver man övergripande landet, detaljerna överlämnas till artiklar i lägre nivåer.

Se även Mall för land.

RegionerRedigera

En region är att jämföra med delstat, län eller liknande. Kommuner, landsting eller liknande är inte att anse som regioner.

Se även Mall för region.

StäderRedigera

Se även Mall för stad.

StadsdelarRedigera

Se även Mall för stadsdel.