Baltikum

geografiskt område vid östra Östersjökusten
Europa > Baltikum

Baltikum består av länderna Estland, Lettland och Litauen och ligger i norra Europa. Baltikum har en lång historia och skiftande kultur mellan regionerna. Alla tre länder är idag medlemmar i Europeiska unionen och NATO.

Länder Redigera

Städer Redigera

Andra territorier Redigera

Natur Redigera