Kaukasien

geopolitiskt område på gränsen mellan Europa och Asien
Europa > Kaukasien


Kaukasien


Kaukasien
Lokalisering
Kaukasien - Lokalisering

Kaukasien är en region runt bergsområdet Kaukasus som utgörs av Armenien, Azerbajdzjan och Georgien. Kaukasien anses i allmänhet utgöra en gräns mellan Europa och Asien. Regionen omfattar en yta på 440 194 km2, vilket motsvarar ungefär Tyskland och Österrikes gemensamma storlek.

Garni Tempel
Garni Tempel

Länder Redigera