Tidszoner

geografisk region med enhetlig tid


Det här är en lista över länder, regioner och teritorier indelade efter dess tidszoner.

Världens tidszoner.

Beroende var i världen man befinner sig kan lokalbefolkningen ha ett eget namn för sin egen tidszon, men bästa sättet att ange tidsskillnaden är att jämföra med UTC, Universal Time, Co-ordinated. UTC motsvarar den tidigare använda GMT, Greenwich Mean Time, uppkallad efter Royal Observatory i Greenwich i London.

UTC kallas även ibland för Z eller Zulu time. Ett klockslag kan skrivas på flera olika sätt, till exempel 2145Z där Z är detsamma som UTC. Z står för engelskans zero, noll, och Zulu är ett sätt att bokstavera Z. Uttrycket stammar från det marina system där varje tidszon betecknades med en bokstav.

Många länder, särskilt i Europa och Nordamerika, tillämpar sommartid. Det innebär att under det ljusare halvåret anges tiden som en timme mer än vad den egentliga tidszonen skulle innebära.

Indelning Redigera

Tidszoner öster om UTC och väster on den internationella datumlinjen skrivs som ett visst antal timmar utöver UTC, till exempel UTC+4. Tidszoner väster om UTC och öster om datumlinjen anges genom ett visst antal timmar mindre än UTC, till exempel UTC-6. Om man passerar datumlinjen i östlig riktning måste klockorna ställas tillbaka ett helt dygn. Omvänt gäller om man passerar datumlinjen i motsatt riktning. OBS: Den totala tiden som tidszonerna omfattar täcker mer än 24 timmar eftersom datumlinjen varierar i västlig och östlig riktning för att datumet skall vara det samma inom vissa ögrupper på datumlinjen.

Tidszoner Redigera

UTC+14 Redigera

UTC+13:45 Redigera

UTC+13 Redigera

UTC+12:45 Redigera

UTC+12 Redigera

UTC+11:30 Redigera

UTC+11 Redigera

UTC+10:30 Redigera

UTC+10 Redigera

UTC+9:30 Redigera

UTC+9 Redigera

UTC+8 Redigera

UTC+7 Redigera

UTC+6:30 Redigera

UTC+6 Redigera

UTC+5:45 Redigera

UTC+5:30 Redigera

UTC+5 Redigera

UTC+4:30 Redigera

UTC+4 Redigera

UTC+3:30 Redigera

UTC+3 Redigera

UTC+2 Redigera

UTC+1 Redigera

UTC Redigera

UTC-1 Redigera

UTC-2 Redigera

UTC-3 Redigera

UTC-3:30 Redigera

UTC-4 Redigera

UTC-5 Redigera

UTC-6 Redigera

UTC-7 Redigera

UTC-8 Redigera

UTC-9 Redigera

UTC-9:30 Redigera

UTC-10 Redigera

UTC-11 Redigera

UTC-12 Redigera

Övrigt Redigera

En liknande lista som även har information om sommartid är: Lista över länders tidszoner på Wikipedia.